Propostes PFC - DEIM
[ Inici | Properes Lectures ]
Professor/a Aïda Valls, Marc González, Toni Moreno ( CCIA, LSI )
Títol Emmagatzematge i anàlisi automàtic de dades mèdiques rellevants de documents o fitxers de log
Tema
Descripció En els temps actuals, més del 80% de la informació generada i emmagatzemada pels sistemes d’informació és no estructurada i en diferents formats: text, àudio, vídeo,...
Tota aquesta informació normalment no s’analitza però disposa d’un gran valor per enriquir i complementar les dades estructurades en sistemes relacionals.
Dins l’entorn sanitari es disposen de registres i informes de pacients redactats en text pla que, si es poguessin analitzar, segur que podrien afegir valor a les dades mèdiques quantitatives que actualment existeixen en els registres electrònics dels pacients.

Aquest projecte té com a primer objectiu implementar una base de dades no SQL (ELK) que permeti administrar i consultar documents mèdics d’un hospital. Com a segon objectiu es vol desenvolupar un programa que analitzi dades textuals breus i sigui capaç d’identificar i classificar conceptes i trobar relacions entre ells. L’anàlisi de dades és farà per la ingesta de fitxer de logs, registres de comunicació d’incidències d’usuaris i finalment informes o anotacions mèdiques.
Materies Bases de dades - Sistemes d'informació - Intel.ligència Artificial.
Coneixements Assignatures:
Programació, Estructures de Dades, Bases de Dades, Intel·ligència Artificial.
Tecnologia ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana), ontologies, tractament del llenguatge natural.
Ensenyament GEI
Dificultat Alta
Assignat a HECTOR MERCADO VALLS
Documentació  
Projecte en curs !!